Видове 3D принтери

Всеки вид 3D принтер специализира в различна сфера и може да принтира определени предмети, които други или не могат, или се биха затруднили. Основните видове 3D принтери са следните:


  1. Стереолитографични (SLA) принтери- използва лазер, с който втърдява резин, за да принтира дадените предмети. Специализира в работа, изискваща повече детайли. СЛА

  2. Селективно лазерно синтероващи (SLS) принтери- използва лазер да синтерова части от предварително изпринтен предмет, за да го оформи. Специализира в правенето на сложни геометрични фигури и оформяне отвътре, в самия продукт.Работи най-добре с найлон като материал.
  3. СЛС

  4. Принтер за фабрикация със стопено влакно (FFF), също наричан принтер за стопено депозиционно моделиране(FDM)-Най-достъпният 3D принтер за средностатистическия консуматор. Използва термопластични влакна, които стопява и ползва за моделирането по врреме на принтирането. Специализира в правенето на евтини, прости и бързи модели.
  5. ФДМ

  6. Биопринтер-Използва клетки и тъкани, за да създава органични материали. Специализира в създаването на изкуствени органи и други полезни в биологично-медицинската сфера продукти.
  7. БИО