Основни принципи на действие

3D принтираните предмети се създават използвайки бавен и методичен процес на добавяне на материал, при който принтерът надслагва слой по слой материала, докато продуктът не стане готов. Всеки слой е като малко парченце от предмета, след като е бил разрязан безброй много пъти с остър нож. Поради тази причина процесът е бавен и възможността да се случи грешка при принтирането не е малка,ноза разлика от традиционните "редуциращи" методи на пройзводство, при които се взима голямо парче от даден материал и желаната форма се изрязва от него,подобно на правенето да мраморни сатуи, се хаби изключително малко материал.

3D принтираща машина 3D принтиране отблизо

Основни стъпки

  1. Подбиране на правилния принтер (Видът и размерът на принтера са изключителн важни)
  2. Създаване на 3D модел използвайки специализирана програма (Blender)
  3. Разделяне на слоеве (за целта е нужна отделна програма- Ideamaker)
  4. Принтиране и следене за грешки по време на процеса
  5. Премахване на основата и други излишни части и несъвършенства след принтиране
Как работи 3D принтирането

Видове запълвания

Подобно на структурата на една молекула, структурата и плътността на запълването при принтирането на един предмет са също много важни и всеки вид си има всойте предимства и недостатъци: Някои са по-дълготрайни и здържат на по-тежки условия, но се нъждаят от повече материал, за да се запълнят, докато други са по-слаби, но по-бързи и лесни за принтиране. Отдолу ще видите най-често използваните форми на запълване при 3D принтиране, както и различните плътностти на запълване. Видове запълвания Плътности на запълване